Odborne, expresne a spoľahlivo

Všetko pre Vašu lokomotívu

Spoločnosť ZOS LOKO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1996. Je zameraná na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s prevádzkovaním, údržbou a opravami hnacích dráhových vozidiel, predovšetkým vo vlečkovej doprave.

na trhu od

1996

Servis

Komplexný servis a diagnostika

Náhradné diely

Široká ponuka náhradných dielov

Lokomotívy

Predaj a prenájom

Profil spoločnosti

Spoločnosť ZOS LOKO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1996. Je zameraná na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s prevádzkovaním, údržbou a opravami hnacích dráhových vozidiel, predovšetkým vo vlečkovej doprave. Za uplynulé obdobie sa na základe požiadaviek trhu postupne vyprofilovali hlavné oblasti činností ktoré zabezpečujeme, s cieľom maximálne uspokojovať potreby našich obchodných partnerov.

Spoločnosť ZOS LOKO s.r.o. je od 01.10.2021 držiteľom certifikátu ECM  pre funkciu údržby ako aj ako subjekt zodpovedný za údržbu v schéme certifikácie ECM a externých funkcií údržby podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č.2019/779.

Naša spoločnosť disponuje oprávneniami vydané Dopravným úradom v zmysle § 17 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, na vykonávanie určených činností:

1

Vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, revízií a skúšok elektrických zariadení železničných

2

Vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových

3

Vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel

Ponuka služieb

1. SERVISNÉ OPRAVY HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL A AGREGÁTOV.

1. SERVISNÉ OPRAVY HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL A AGREGÁTOV.

Vykonávame a zabezpečujeme realizáciu nasledovných prác a činností pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti hnacích dráhových vozidiel (HDV) s mechanickým (T211., T212.0), s dieselhydraulickým (T212.1, T334.0, T444.0,1) aj dieselelektrickým (T238, T458, T448, T669.0,1) prenosom výkonu, pričom sa opierame o naše dlhoročné skúsenosti s pôsobením v oblasti opravárenstva koľajových vozidiel so zohľadnením Vašich potrieb a požiadaviek. Vykonávame nasledovné činnosti:

• plánovaná pravidelná údržba HDV – periodické prehliadky v dohodnutom rozsahu vychádzajúcom z rozsahov prác predpísaným výrobcom pre jednotlivé stupne údržby HDV
• neplánované opravy (odstránenie závad) HDV
• príprava vozidiel a zabezpečenie vykonania technickej kontroly vozidla v zmysle Vyhlášky č. 351/2010 Z.z., v rozsahu stanovenom prílohou č. 3
• prevádzkové revízie tlakových nádob (UTZ) HDV v zmysle Vyhlášky 205/2010Z.z.
• zostrené prehliadky a tlakové skúšky tlakových nádob (UTZ) HDV v zmysle Vyhlášky 205/2010Z.z. v rozsahu stanovenom prílohou č.4
• revízie elektrovýzbroje HDV v zmysle Vyhlášky 205/2010Z.z.
• vykonanie technicko-bezpečnostnej skúšky
• opravy agregátov vozidiel – u celkov s najčastejším výskytom závad a porúch (brzdiče, rýchlomery, čerpadlá – vodné, olejové, palivové a pod.) používame výmenný systém, čo jednak výrazne skracuje dobu odstavenia HDV a spravidla predstavuje aj úsporu nákladov

Pri výkone prác postupujeme podľa platnej technickej dokumentácie so zohľadnením odporúčaní výrobcu podľa platnej legislatívy týkajúcej sa opráv koľajových vozidiel vrátane platných predpisov Železničnej spoločnosti.

2. PERIODICKÉ OPRAVY HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL (HDV)

2. PERIODICKÉ OPRAVY HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL (HDV)

Ponúkame Vám zabezpečenie vykonania prakticky celého sortimentu opráv hnacích dráhových vozidiel vyrábaných v bývalom Československu až po rozsah strednej príp. generálnej opravy. Pri určovaní rozsahu opravy vychádzame:

• z Vašich požiadaviek
• z technického stavu vozidla
• z našich skúseností so zabezpečovaním opráv HKV

Konkrétne ponuky vrátane rozsahu a termínu opravy, záručných a platobných podmienok Vám vypracujeme individuálne po vzájomných obchodných jednaniach.

3. OPRAVY ELEKTRICKÝCH
TOČIVÝCH STROJOV

3. OPRAVY ELEKTRICKÝCH TOČIVÝCH STROJOV

Naša firma je výhradným zástupcom firmy MEZOPRAVNA spol. s r.o. Vsetín pre opravy elektrických točivých strojov koľajových vozidiel. Firma MEZOPRAVNA spol. s r.o. vznikla po rozdelení bývalej firmy MEZ Vsetín, po privatizácii prevádzky zabezpečujúcej opravy elektrických točivých strojov. Za obdobie svojej činnosti sa stala najvýznamnejším opravcom elektrických točivých strojov koľajových vozidiel na území Českej republiky. Firma má udelený certifikát riadenia kvality ISO 9001/2002.

Pre opravy vykonávané pre užívateľov na území Slovenskej republiky má firma MEZOPRAVNA spol. s r. o. vydané oprávnenie Dopravným úradom na vykonávanie opráv a údržby elektrických trakčných zariadení hnacích koľajových vozidiel.

Dlhoročným skúsenostiam získaným pri opravách točivých strojov zodpovedá aj úroveň kvality vykonávaných prác a záručné podmienky.

4. PREDAJ A KÚPA HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL.

4. PREDAJ A KÚPA HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL.

Ponúkame Vám možnosť dodávky prakticky celého sortimentu hnacích dráhových vozidiel používaných na území Českej a Slovenskej republiky. V prípade Vášho záujmu Vám vypracujeme konkrétne ponuky, ktoré budú zohľadňovať všetky Vaše požiadavky, čo sa týka či už výkonovej rady, technického stavu, termínu dodávky a v neposlednom rade aj ceny. Všetky nami dodávané vozidlá majú kompletnú dokumentáciu predpísanú pre hnacie koľajové vozidlá a po vzájomnej dohode aj vykonanú technickú kontrolu v zmysle Vyhlášky č. 351/2010 Z. z. Záručná lehota závisí od konkrétnych požiadaviek a technického stavu dodávaného vozidla.

Ponúkame tiež možnosť odkúpenia Vašich vozidiel v prípade, že vo Vašej firme došlo k poklesu dopravy.

5. PRENÁJOM
DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

5. PRENÁJOM DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

Ponúkame Vám možnosť prenájmu našich vozidiel rady 740 (T448.0), 730 (T457.0):
krátkodobý prenájom, ktorý sa využíva v prípade, že došlo k poruche na Vašom vozidle alebo sa vykonáva plánovaná oprava
dlhodobý prenájom
dlhodobý prenájom s následným odkúpením vozidla (leasing)

Konkrétne podmienky prenájmu budú dohodnuté individuálne na základe Vašich požiadaviek.

6. DODÁVKA
NÁHRADNÝCH DIELOV

6. DODÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV

Ponúkame Vám dodávku prakticky celého sortimentu náhradných dielov na Vami prevádzkované vozidlá, či už ide o bežný spotrebný materiál nevyhnutný pre zabezpečenie prevádzky (brzdové zdrže, žiarovky, tesnenia, klinové remene, a pod.), alebo o náhradné diely potrebné pri “väčších” opravách. Na základe našich skúseností máme vytypovaný sortiment náhradných dielov, kde je najväčší výskyt potreby a ten máme k dispozícii okamžite.

V prípade Vášho záujmu Vám vypracujeme konkrétnu cenovú ponuku na požadovaný sortiment náhradných dielov.

7. DODÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV NA ÚDRŽBU A OPRAVY KOĽAJOVÉHO ZVRŠKU.

7. DODÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV NA ÚDRŽBU A OPRAVY KOĽAJOVÉHO ZVRŠKU.

Ponúkame Vám možnosť dodávky sortimentu náhradných dielov požívaného pri opravách koľajových vlečiek. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme konkrétnu ponuku na požadovaný sortiment náhradných dielov.

Dokumenty spoločnosti

Oprávnenia a certifikáty

Politika spoločnosti a GDPR

Partneri/referencie

Poslaním spoločnosti ZOS LOKO, s. r. o. je poskytovať zákazníkom služby na najvyššej možnej úrovni.

Sponzoring

Sponzorujeme občianske združenia, športové kluby a podujatia:

MOTOSPORT Avanti Zvolen,
Preteky automobilov do vrchu

Veterán klub železníc Poprad

HKM Zvolen

HKM Zvolen

Kontakt

Kontaktné údaje

Fakturačné údaje