Obalka Štúrova 24, 966 01 Zvolen      Telefon +421 45 5400 888, 5322 049, 5320 039      zosloko@zosloko.sk
LOGO

Predaj a kúpa hnacích koľajových vozidiel

Ponúkame Vám možnosť dodávky prakticky celého sortimentu hnacích koľajových vozidiel používaných na území Českej a Slovenskej republiky. V prípade Vášho záujmu Vám vypracujeme konkrétne ponuky, ktoré budú zohľadňovať všetky Vaše požiadavky, čo sa týka či už výkonovej rady, technického stavu, termínu dodávky a v neposlednom rade aj ceny. Všetky nami dodávané vozidlá majú kompletnú dokumentáciu predpísanú pre hnacie koľajové vozidlá a po vzájomnej dohode aj vykonanú technickú kontrolu v zmysle Vyhlášky MDPT č. 250/1997 Z. z. Záručná lehota závisí od konkrétnych požiadaviek, v prípade dodávky vozidiel po vykonanej periodickej oprave je záručná lehota 12 mesiacov.

Pri dodávkach vozidiel sa špecializujeme na vozidlá rady T212.1 - sú to dvojnápravové vozidlá osadené vzduchom chladeným spaľovacím motorom TATRA s hydraulickým prenosom výkonu prostredníctvom prevodovky ČKD SRM LI. Vozidlo má nezávislé naftové kúrenie a vzhľadom na hydrodynamický prenos výkonu aj porovnateľné podmienky a štandard pre obsluhu vozidla, aké sú pri vozidlách s dieselelektrickým prenosom výkonu. Na základe našich doterajších skúseností uvedená rada vozidiel dokáže pri všeobecnom poklese vlečkovej dopravy plne nahradiť aj vozidlá s väčším výkonom, pričom prevádzka, údržba a opravy týchto vozidiel sú neporovnateľne hospodárnejšie.

Ponúkame tiež možnosť odkúpenia Vašich vozidiel v prípade, že vo Vašej firme došlo k poklesu vlečkovej dopravy prípadne neuvažujete o jej ďalšom využívaní.

ZOS LOKO s.r.o. © 2009 - 2020