Obalka Štúrova 24, 966 01 Zvolen      Telefon +421 45 5400 888, 5322 049, 5320 039      zosloko@zosloko.sk
LOGO

Prenájom koľajových vozidiel

Ponúkame Vám možnosť prenájmu našich vozidiel T212.1, T334.0, T448.0:

  • krátkodobý prenájom, ktorý sa využíva v prípade, že došlo k poruche na Vašom vozidle alebo sa vykonáva väčšia oprava (1 - 3 mesiace)
  • dlhodobý prenájom (3 - 12 mesiacov)
  • dlhodobý prenájom s následným odkúpením vozidla (leasing)

Konkrétne podmienky prenájmu budú dohodnuté individuálne na základe Vašich požiadaviek.

ZOS LOKO s.r.o. © 2009 - 2020