Obalka Štúrova 24, 966 01 Zvolen      Telefon +421 45 5400 888, 5322 049, 5320 039      zosloko@zosloko.sk
LOGO

O spoločnosti

Spoločnosť ZOS LOKO s.r.o. pôsobí na trhu od roku 1996. Je zameraná na vykonávanie a zabezpečovanie všetkých činností súvisiacich s prevádzkovaním, údržbou a opravami hnacích dráhových vozidiel, predovšetkým vo vlečkovej doprave. Za uplynulé obdobie sa na základe požiadaviek trhu postupne vyprofilovali hlavné oblasti činností ktoré zabezpečujeme, s cieľom maximálne uspokojovať potreby našich obchodných partnerov.

Firma ZOS LOKO s.r.o. má vydané certifikáty ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016

Firma má tiež nasledovné oprávnenia vydané Úradom pre reguláciu železničnej dopravy na vykonávanie určených činností:

  • vykonávanie prehliadok, údržby, opráv, revízií a skúšok elektrických zariadení železničných
  • vykonávanie montáží, prehliadok, údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  • vykonávanie nedeštruktívneho skúšania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel

Firma je tiež registrovaná ako predkvalifikovaný dodávateľ v systéme Connexio – dodávateľský informačný systém pre energetické spoločnosti v Nemecku, východnej a strednej Európe.

   
ZOS LOKO s.r.o. © 2009 - 2019